Avvertenza: Le presenti traduzioni  sono vincolate dai diritti d’autore

Anite di Tegea


Ἐ π ι γ ρ ά μ μ α τ α

Per un viandante

ἵζευ τᾶσδ᾽ ὑπὸ καλὰ δάφνας εὐαλέα φύλλα
ὡραίνου τ᾽ ἄρυσαι νάματος ἁδὺ πόμα,
ὄφρα το ἀσθμαίνοντα πόνοις θέρεος φίλα γυῖα
ἀμπαύσηις πνοιᾶι τυπτόμενα Ζεφύρου.

(Anthologia Graeca, IX, 313)

Siediti sotto le belle fronde di quest’alloro
esposte al sole; acqua dolce attingi al bel
rivo, fin tanto che d’estate le care membra
affaticate riposi al soffio di Zefiro.

(trad. Pietrino Pischedda)

Ermes

Ἑρμᾶς τᾶιδ᾽ ἕστακα παρ᾽ ὄρχατον ἠνεμόεντα
ἐν τριόδοις πολιᾶς ἐγγύθεν ἀιόνος,
ἀνράσι κεκμηῶσιν ἔχων ἄμπαυσιν ὁδοῖο·
ψυχρὸν δ᾽ ἀχραὲς κράνα ὑποπροχέει.

(Anthologia Graeca, IX, 314)

Io, Ermes, sto qui in piedi, presso il giardino battuto dal vento

nei trivi, vicino alla grigia spiaggia,

offrendo riposo agli uomini  stanchi del viaggio;

acqua fresca da fonte zampilla.

(trad. Pietrino Pischedda)

Pan

τίπτε κατ᾽ οἰόβατον, Πὰν ἀγρότα, δάσκων ὕλαν
ἥμενος ἁδρυβόαι τῶιδε κρέκεις δόνακι;
ὄφρα μοι ἑρσήεντα κατ᾽ οὔρεα ταῦτα νέμοιντο
πόρτιες ἠυκόμων δρεπτόμεναι σταχύων.

(Anthologia Graeca, XVI, 231)

Perché mai, Pan pastore, seduto all’ombra del solitario bosco,

suoni con questa canna dal dolce suono?

-         Perché le mie giovenche possano pascolare su questi monti rugiadosi

nutrendosi di spighe dalla bella chioma.

(trad. Pietrino Pischedda)

Riposo

ξεῖν, ὑπὸ τὰν πτελέαν τετρυμένα γυῖ᾽ ἀνάπαυσον·
ἁδύ τοι ἐν χλωροῖς πνεῦμα θροεῖ πετάλοις·
πίδακά τ᾽ ἐκ παγᾶς ψυχρὰν πίε· δὴ γὰρ ὁδίταις
ἄμπαυμ᾽ ἐν θερμῶι καύματι τοῦτο φίλον.
(Anthologia Graeca, XVI, 228)

Ospite, sotto l’olmo le stanche membra riposa;
vento soave sulle verdi foglie spira;
acqua fresca bevi dalla fonte: questo riposo infatti
(è) caro ai viandanti nel forte calore.

(trad. Petrus Pischedda)

Capro di Bromio

θάεο τὸν Βρομίου κεραὸν τράγον, ὡς ἀγερώχως
ὄμμα κατὰ λασιᾶν γαῦρον ἔχει γενύων
κυδιόων, ὅτι οἱ θάμ ἐν οὔρεσιν ἀμφὶ παρῆιδα
βόστρυχον εἰς ῥοδέαν Ναὶς ἔδεκτο χέρα.
(Anthologia Graeca, IX, 745)

Osserva il cornuto capro di Bromio, come orgogliosamente

getta lo sguardo lungo il folto pelo delle (sue) guance,

lieto e superbo che spesso sui monti una Naiade

quei ricci dalla sua gota prese nella sua rosea mano.

(trad. Pietrino Pischedda)

Gioco da ragazzi

ἡνία δή τοι παῖδες ἐνί, τράγε, φοινικόεντα
θέντες καὶ λασίωι φιμὰ περὶ στόματι,
ἵππια παιδεύουσι θεοῦ περὶ ναὸν ἄεθλα,
ὄφρ᾽ αὐτοὺς φορέηις ἤπια τερπομένους.
(Anthologia Graeca, VI, 312)

Una briglia, caprone, e rosse redini
attorno alla bocca irsuta poste, i fanciulli
gare equestri attorno al tempio del dio fanno,
perché benigno gioiosi li porti.

(trad. Pietrino Pischedda)

Teodoto pastore

φριξοκόμᾳ τόδε Πανὶ καὶ αὐλιάσιν θέτο Νύμφαις
δῶρον ὑπὸ σκοπιᾶς Θεύδοτος οἰoνόμος·
οὕνεχ᾽ ὑπ᾽ ἀζαλέου θέρεος μέγα κεκμηῶτα
παῦσαν ὀρέξασαι χερσὶ μελιχρὸν ὕδωρ.

(Anthologia Graeca, XVI, 291)

Questo dono a Pan ricciuto e alle Ninfe pastorali
pose sotto una cima Teodoto pastore,
perché da caldo secco spossato
a sollievo con le mani bevve acqua soave.

(trad. Pietrino Pischedda)

Afrodite

Κύπριδος οὗτος ὁ χῶρος, ἐπεὶ φίλον ἔπλετο τήναι
αἰὲν ἀπ᾽ ἠπείρου λαμπρὸν ὁρῆν πέλαγος,
ὄφρα φίλον ναύτηισι τελῆι πλόον· ἀμφὶ δὲ πόντος
δειμαίνει λιπαρὸν δερκόμενος ζόανον.
(Anthologia Graeca, IX, 144)
Questo è il luogo della Cipride, ché a lei caro fu sempre
da terra lo splendore del mare contemplare,
onde render propizia ai nocchieri la navigazione;

d’intorno il mare teme mirando la splendente statua.

(trad. Petrus Pischedda)

ἥβαι μέν σε, Πρόαρχ᾽, ἔνεσαν, πάι, δῶμά τε πατρὸς

Φειδία ἐν δνορερῶι πένθει ἔθου φθίμενος·

ἀλλὰ καλόν τοι ὕπερθεν ἔπος τόδε πέτρος ἀείδει,

ὡς ἔθανες πρὸ φίλας μαρνάμενος πατρίδος.

(Anthologia Graeca, VII, 724)

Proarco

Il vigore, o giovane Proarco, ti sospinse

e morendo gettasti la casa del padre Fidia

nell’oscuro dolore; ma sopra la pietra

canta il bel verso che morto sei

lottando per l’amata patria.

(trad Petrus Pischedda)

——-

Filenide

πολλάκι τῶιδ᾽ ὀλοφυδνὰ κόρας ἐπὶ σάματι Κλεινὼ

μάτηρ ὠκύμορον παῖδ᾽ ἐβόασε φίλαν,

ψυχὰν ἀγκαλέουσα Φιλαινίδος, ἃ πρὸ γάμοιο

χλωρὸν ὑπὲρ ποταμοῦ χεῦμ᾽ Ἀχέροντος ἔβα.

(Anthologia Graeca, VII, 486)

Spesso sulla tomba della vergine piangendo Clino

la madre la cara figlia di breve durata chiamò,

lo spirito richiamando di Filenide, che prima delle nozze

sulla pallida corrente del fiume Acheronte disparve.

(trad. petrus pischedda)

Antibia

παρθένον Ἀντιβίαν κατοδύρομαι, ἇς ἐπὶ πολλοὶ
νυμφίοι ἱέμενοι πατρὸς ἵκοντο δόμον,
κάλλευς καὶ πινυτᾶτος ἀνὰ κλέος· ἀλλ᾽ ἐπὶ πάντων
ἐλπίδας οὐλομένα Μοῖρ᾽ ἐκύλισε πρόσω.
(Anthologia Graeca, VII, 490)ù
Piango la vergine Antibia, per la quale molti
spasimanti andavano desiderosi alla casa del padre,
a motivo della sua bellezza e saggezza; ma di tutti
le speranze il Fato funesto spazzò via.
( trad. Petrus Pischedda)

Anite di Tegea

E r a t o

λοίσθια δὴ τάδε πατρὶ φίλωι περὶ χεῖρε βαλοῦσα

εἶπ᾽ Ἐρατὼ χλωροῖς δάκρυσι λειβομένα·

«ὦ πάτερ, οὔ τοι ἔτ᾽ εἰμί, μέλας δ᾽ ἐμὸν ὄμμα καλύπτει

ἤδη ἀποφθιμένης κυάνεον θάνατος.»

(Anthologia Graeca, VII, 646)

Erato, gettate le braccia intorno al caro  padre le ultime parole

disse, versando copiose lacrime:

“o padre, non più esisto, la nera morte  i miei occhi

cerulei consumandomi copre ormai”.

(trad. Petrus Pischedda)

Terside

ἀντί τοι εὐλεχέος θαλάμου σεμνῶν θ᾽ ὑμεναίων

μάτηρ στῆσε τάφωι τῶιδ᾽ ἐπὶ μαρμαρίνωι

παρθενικὰν μέτρον τε τεὸν καὶ κάλλος ἔχοισαν,

Θέρσι· ποτιφθεγκτὰ δ᾽ ἔπλεο καὶ φθιμένα.

(Anthologia Graeca, VII, 649)

In cambio di un talamo nuziale e di solenni imenei

tua madre pose sulla marmorea tomba

effigie di vergine  tua sembianza e bellezza avente,

Terside. Una che parla sei, benché morta.

(trad. Petrus Pischedda)

Segno di contraddizione

οὐχὶ Θεμιστοκλέους Μάγνης τάφος, ἀλλὰ κέχωσμαι

Ἑλλήνων φθονερῆς σῆμα κακοκρισίης.

(Anthologia Graeca, VII, 236)

Non come sepolcro di Temistocle il Grande sono stato innalzato,

ma come segno di iniquo giudizio invidioso.

Petrus Pischedda trad.

Amintore

Λύδιον οὖδας ἔχει τόδ᾽ Ἀμύντορα, παῖδα Φιλίππου,

πολλὰ σιδηρείης χερσὶ θιγόντα μάχης·

οὐδέ μιν ἀλγινόεσσα νόσος δόμον ἄγαγε Νυκτός,

ἀλλ᾽ ὄλετ᾽ ἀμφ᾽ ἑτάρωι σχὼν κυκλόεσσαν ἴτυν.

(Anthologia Graeca, VII, 232)

Questa terra custodisce il lidio Amintore, figlio di Filippo,

che con mano molte cose toccò di crudele battaglia

e non doloroso morbo lo condusse a casa di notte,

ma vicino a compagno morì scudo circolare tenendo.

Petrus Pischedda trad.

Tre fanciulle di Mileto

οἰχόμεθ᾽, ὦ Μίλητε, φίλη πατρί, τῶν ἀθεμίστων
τὰν ἄνομον Γαλατᾶν ὕβριν ἀναινόμεναι,
παρθενικαὶ τρισσαὶ πολιήτιδες, ἃς ὁ βιατὰς
Κελτῶν εἰς ταύτην μοῖραν ἔτρεψεν Ἄρης.
5
οὐ γὰρ ἐμείναμεν αἷμα τὸ δυσσεβὲς οὐδ᾽ Ὑμέναιον,
νυμφίον ἀλλ᾽ Ἀίδην κηδεμόν᾽ εὑρόμεθα.

(Anthologia Graeca, VII, 492)

Siamo morte, o Mileto, cara patria, ricusando
la nefanda tracotanza dei Galli,
tre fanciulle concittadine, che la violenta
strage dei Celti ritorse a questa sorte.
Non aspettammo infatti l’empio sangue né Imeneo,
ma come sposo tutore Ade trovammo.

Petrus Pischedda trad.

Mane

Μάνης οὗτος ἀνὴρ ἦν ζῶν ποτε· νῦν δὲ τεθνηκὼς
ἶσον Δαρείωι τῶι μεγάλωι δύναται.

(Anthologia Graeca, VII, 538)

Un tempo, da vivo, quest’uomo era Mane,
ma ora, da morto, equivale a Dario il Grande.

Petrus Pischedda trad.

Il prode cavallo

μνᾶμα τόδε φθιμένου μενεδαΐου εἵσατο Δᾶμις
ἵππου. ἐπεὶ στέρνον τοῦδε δαφοινὸς Ἄρης
τύψε· μέλαν δέ οἱ αἷμα ταλαυρίνου διὰ χρωτὸς
ζέσσ᾽, ἐπὶ δ᾽ ἀργαλέαι βῶλον ἔδευσε φονᾶι.

(Anthologia Graeca, VII, 208)

Questo memoriale Damide pose del cavallo morto
da prode: il fulvo Ares lo colpì al petto;
nero sangue attraverso la dura pelle sgorgò;
bagnò il suolo nella terribile morte.

Petrus Pischedda trad.

La cucciola Locride

ὤλεο δή ποτε καὶ σὺ πολύρριζον παρὰ θάμνον,
Λόκρι, φιλοφθόγγων ὠκυτάτη σκυλάκων·
τοῖον ἐλαφρίζοντι τεῶι ἐγκάτθετο κώλωι
ἰὸν ἀμείλικτον ποικιλόδειρος ἔχις.

(Pollux, V, 48)

Peristi un giorno anche tu presso un cespuglio con molte radici,
o Locride, la più veloce delle cucciole amanti d’abbaiare;
tale veleno implacabile nelle tue membra leggere
depose una vipera dal collo di svariati colori.

Petrus Pischedda trad.

Fine di un volatile

οὐκέτι μ᾽ ὡς τὸ πάρος πυκιναῖς πτερύγεσσιν ἐρέσσων
ὄρσεις ἐξ εὐνῆς ὄρθριος ἐγρόμενος·
ἦ γάρ σ᾽ ὑπνώοντα σίνις λαθρηδὸν ἐπελθὼν
ἔκτεινεν λαιμῶι ῥίμφα καθεὶς ὄνυχα.

(Anthologia Graeca, VII, 202)

Non più anzitempo con folte ali remigando
leverai me dal giaciglio di buon mattino destandoti;
un brigante infatti giunto furtivo ti uccise dormiente
nella gola rapidamente l’artiglio infiggendo.

Petrus Pischedda trad.

Fatale naufragio

οὐκέτι δὴ πλωτοῖσιν ἀγαλλόμενος πελάγεσσιν
αὐχέν᾽ ἀναρρίψω βυσσόθεν ὀρνύμενος,
οὐδὲ παρ᾽ εὐσκάλμοιο νεὼς περικαλλέα χείλη
ποιφυξῶ τἀμᾶι τερπόμενος προτομᾶι·
5
ἀλλά με πορφυρέα πόντου νοτὶς ὦσ᾽ ἐπὶ χέρσον,
κεῖμαι δὲ +ῥαδινὰν+ τάνδε παρ᾽ ἠιόνα.

(Anthologia Graeca, VII, 215)
Non più esultante dei mari navigabili

il collo di scatto solleverò dal fondo del mare

né presso sponde bellissime di nave dai begli scalmi

sbufferò soddisfatto della mia immagine;

ma l’onda spumeggiante del mare sul lido mi spinse,

e su questa soffice spiaggia giaccio.

Petrus Pischedda trad.

La piccola Miro

ἀκρίδι, τᾶι κατ᾽ ἄρουραν ἀηδόνι, καὶ δρυοκοίται
τέττιγι ξυνὸν τύμβον ἔτευξε Μυρώ,
παρθένιον στάξασα κόρα δάκρυ· δισσὰ γὰρ αὐτᾶς
παίγνι᾽ ὁ δυσπειθὴς ὤιετ᾽ ἔχων Ἀίδας.

(Anthologia Graeca, VII, 190)

A un  grillo, cantore nella terra arata, e a una cicala

abitante delle querce, un sepolcro comune pose la piccola Miro,

vergini lacrime versando, poiché i suoi due trastulli

l’inesorabile Ade d’avere stimò.

Petrus Pischedda trad.

______

Alcinoe

Poetessa greca della fine del III sec. a. C.

Inno a Zeus, Poseidone e Anfitrite

[ἔδοξεν τεῖ βουλεῖ καὶ τῶι] δ̣ή̣μ̣ω̣ι, Πατροκλῆς�[ἐπεστάτει, ὁ δεῖνα Φ]α̣ύ̣λλου εἶπεν· ἐ[πει]-�[δὴ Ἀλκινόη] Δημητρίου [Αἰτώλ[ι]σσα ἡ�4 [ποιήτρια παραγενομένη εἰ]ς [τὴν] πόλιν�[ἡμῶν ὕμνον γέγραφε Διῒ κ]αὶ Ποσει[δῶ]�[νι καὶ Ἀμφιτρίτει τοῖς κατέχ]ουσι θεοῖ[ς]�[τήν τε χώραν καὶ τὴν πόλιν τὴν] ἡμετέρα[ν],�8 [τήν τε ἐνδημίαν πεποίηται φιλο]τίμως, ἀξίως�[τῆς τῶν Θρονιέων πόλεως], τύχει τῆι ἀγαθεῖ,�[δεδόχθαι τῶι δήμωι· ἐπαιν]έσαι Ἀλκινόην�Δημητρίου [Αἰτώλισσαν] ἀ[π]ὸ Θρονίου καὶ σ[τε]-�12 [φανῶσαι αὐτὴν θαλ]λοῦ στεφάνωι ἀρε-�[τῆς ἕνεκεν καὶ εὐνοί]ας τῆς εἰς τὴν πό-�[λιν, καὶ ἀναγορεῦσαι τ]ὸν στέφανον τὸν [ἄρ]-�[χοντα τὴν στεφανφόρον ἀρχὴν] etc.

Parve bene al Consiglio e al popolo. Presiedeva
Patroclo. Un tale, figlio di Faillo, disse: poiché
Alcinoe, figlia di Demetrio, poetessa
Etolica, giunta nella nostra città,
ha scritto un inno a Giove, a Poseidone
e ad Anfitrite, i due dei protettori del nostro
territorio e della nostra città,
e ha onorato amorevolmente il soggiorno, degnamente
quello della città di Tronio, con buona fortuna
è parso bene al popolo di elogiare Alcinoe,
figlia di Demetrio, etolica di Tronio e di in-
coronarla con una corona d’olivo
per la sua nobiltà e la sua benevolenza verso la città:
per la dignità di corona sia l’arconte
a proclamare l’incoronazione, etc.

Petrus Pischedda trad.

Alcinoe. (Ἀλκινόη)

IG IX,1, 309 = SGDI II, 1510 = CIG 1971 (Thronion):

ἀγαθᾶι τύχαι. ἄρχοντος Ἀλεξίου, γραμμ-�ατέως Εὐφράνορος, ταμία Ἀριστ<ομ>ένους,�ἔδοξε τᾶι βουλᾶι καὶ τῶι δάμωι Θρονιέων,�4 Ἀλκῖνο>ν< Δημητρίου Ἐφ[έσιον — — —] Ὀπ-�ου<ν>τίων [— — — ἰσ]ολόγχητον — — —�Ἀστέα, Ζήνων,�χαίρετε.

Alla buona Fortuna. Durante l’arcontato di Alessia,
essendo segretario Eufranore, Aristomene tesoriere,
sembrò opportuno al Consiglio e al popolo di Tronio
(di onorare) Alcinoe, figlia di Demetrio…
della Locride Opunzia…

Petrus Pischedda trad.

Anagora (Ἀναγόρα)

Letterata e poetessa di pregio, originaria di Mileto.

Allieva di Saffo

Chiamata anche Apagora

Smith, s.v. Sappho

Testimonia

Sud., s.v. Σαπφώ :

μαθήτριαι δὲ αὐτῆς Ἀναγόρα Μιλησία, Γογγύλα Κολοφωνία, Εὐνείκα Σαλαμινία.

Sue allieve (cioè di Saffo) furono Anagora di Mileto, Gongila di Colofone, Eunica di Salamina.

Petrus Pischedda trad.

Andromeda (Ἀνδρομέδα) e Gorgo (Γοργώ)

Poetesse rivali di Saffo
Originarie di Mitilene
Testimonia
Max. Tyr., 18, 9 d :
Ὁ δὲ τῆς Λεσβίας (εἴτοι χρὴ πρεσβύτερα τοῖς νέοις εἰκάσαι) τί ἂν εἴη ἄλλο, ἢ αὐτό, ἡ Σωκράτους τέχνη ἐρωτική; Δοκοῦσιν γάρ μοι τὴν καθ’ αὑτὸν ἑκάτερος φιλίαν, ἡ μὲν γυναικῶν, ὁ δὲ ἀρρένων, ἐπιτηδεῦσαι. Καὶ γὰρ πολλῶν ἐρᾶν ἔλεγον, καὶ ὑπὸ πάντων ἁλίσκεσθαι τῶν καλῶν· ὅ, τι γὰρ ἐκείνῳ Ἀλκιβιάδης καὶ Χαρμίδης καὶ Φαῖδρος, τοῦτο τῇ Λεσβίᾳ Γύριννα καὶ Ἀτθὶς Ἀνακτορία· καὶ ὅ,τιπερ Σωκράτει οἱ ἀντίτεχνοι, Πρόδικος καὶ Γοργίας καὶ Θρασύμαχος καὶ Πρωταγόρας, τοῦτο τῇ Σαπφοῖ Γοργὼ καὶ Ἀνδρομέδα.
L’opera di Saffo (se è il caso di paragonare gli antichi ai moderni) che cos’altro sarebbe se non l’arte erotica di Socrate? Mi sembra infatti che ciascuno pratichi a modo suo l’amore, l’una delle donne e l’altro degli uomini. Dicevano infatti di essere innamorati di molti e di essere conquistati da tutte le cose piacevoli. Ciò che infatti sono Alcibiade, Carmide e Fedro per quello (cioè per Socrate), Girinna, Attide e Anattoria lo sono per Saffo. Come Prodico, Gorgia, Trasimaco e Protagora erano rivali di Socrate, così Gorgo e Andromeda di Saffo.
Petrus Pischedda trad.

Sappho, fr. 131 :
Ἄτθι, σοὶ δ’ ἔμεθεν μὲν ἀπήχθετο�φροντίσδην, ἐπὶ δ’ Ἀνδρομέδαν πόται

O Attide, è odioso per te pensarmi!
Tu svolazzi verso Andromeda!

Petrus Pischedda trad.

Sappho, fr. 133 :

ἔχει μὲν Ἀνδρομέδα κάλαν ἀμοίβαν …�Ψάπφοι, τί τὰν πολύολβον Ἀφροδίταν …;

Andromeda ha una bella ricompensa…
Saffo, perché (ti prendi) la felicissima Afrodite…?

Petrus Fischend trad.


Una ragazza (ANONIMA) di Locri

evocata da Pindato nella II Pitica mentre canta davanti alla sua casa la gloria di Gerone, tiranno di Siracusa, che aveva protetto la sua patria nel 477/76 contro le ambizioni di Anassila, tiranno di Reggio. Non si sa se il suo canto sia stato composto da lei o no. Ma a Locri la tradizione letteraria femminile era fiorente.

Testimonia:

Pind., Pyth. 2, 18-19 :

σὲ δ’, ὦ Δεινομένειε παῖ, Ζεφυρία πρὸ δόμων�Λοκρὶς παρθένος ἀπύει,

E te, o figlio di Deinomene, davanti alla sua casa,
una ragazza di Locri Zefiria canta.

Petrus Pischedda trad.

Scholia vetera in Pindari Pyth. II, 19 (schol. 36c) :

Ἀναξίλα τοῦ Μεσσήνης καὶ Ῥηγίου τυράννου πολεμοῦντος Λοκροῖς Ἱέρων πέμψας Χρόμιον τὸν κηδεστὴν διηπείλησεν αὐτῷ, εἰ μὴ καταλύσαιτο τὸν πρὸς αὐτοὺς πόλεμον, αὐτὸν πρὸς τὸ Ῥήγιον στρατεύειν· οὗπερ δὴ πρὸς τὴν ἀπειλὴν ἐνδόντος ἐν εἰρήνῃ διήγαγον οἱ Λοκροί. ἐφ’ οἷς οὖν ἔπαθον, αἱ Λοκρίδες ᾖδον καὶ καθύμνουν τὸν Ἱέρωνα.

Mentre Anassila, tiranno di Messina e di Reggio, faceva la guerra contro i Locresi, Gerone, mandato il cognato Cromio, lo minacciò che, se non avesse posto fine alla guerra contro di loro, avrebbe fatto la guerra a Reggio. Avendo questo ceduto alla minaccia, i Locresi vissero in pace. Per quanto dunque soffrirono, le Locresi celebravano con canti Gerone.

Petrus Pischedda trad

A r i g n o t e (Ἀριγνώτη) di Samo

Allieva e, secondo alcuni (T. 5 – 8), figlia di Pitagora e di Teano, si è distinta anche come poetessa.
Avrebbe scritto Epigrammi bacchici e, nell’ambito filosofico, due opere: Misteri di Cerere o Discorso sacro e Initia Bacchi (T. 1).
Avrebbe scritto anche un saggio De rebus gestis a Dionyso (T. 2) e forse dei συγγράμματα Πυθαγόρεια.

Testimonia:

Suda, s.v. Ἀριγνώτη, μαθήτρια Πυθαγόρου τοῦ μεγάλου καὶ Θεανοῦς, Σαμία, φιλόσοφος Πυθαγορική. συνέταξε τάδε·· ἔστι δὲ· ἐπιγράφεται δὲ καὶ Ἱερὸς λόγος. ἔγραψε δὲ καὶ καὶ ἄλλα φιλόσοφα.

Arignote, allieva del grande filosofo Pitagora e di Teano, filosofa pitagorica di Samo, compose queste opere: Βακχικά (Misteri di Bacco); περὶ τῶν Δήμητρος μυστηρίων (Misteri di Demetra). Scrisse anche Τελετὰς Διονύσου (Riti di Dioniso) e altre opere filosofiche.

Petrus Pischedda trad.

Clem. Alex., Strom. 4, 19, 121, 5 :

καὶ Ἀριγνώτη ἡ τὰ περὶ Διονύσου γραψαμένη·

e Arignote la quale ha scritto le cose riguardanti Dioniso.

Petrus Pischedda trad.

Harpocration, Lex. in X orat. Att. 141:

Εὐοῖ σαβοῖ: Δημοσθένης ἐν τῷ ὑπὲρ Κτησιφῶντος. Βακχικόν τι ἐπίφθεγμά ἐστι τὸ εὐοῖ. Ἀριγνώτη δέ φησιν ὅτι τινὲς ἔλεξαν εὐοῖ ἀντὶ τοῦ εὖ σοι, τὸ εὕρημα τοῦ κατόπτρου ἐπαινέοντες.

Evoè Bacco! Demostene nell’opera Per Ctesifonte. Evoè è un grido bacchico. Arignote dice che alcuni hanno detto “evoè” al posto di “bene a te”, elogiando l’invenzione dello specchio.

Petrus Pischedda trad.

Harpocration, Lex. in X orat. Att. 212 :

Νεβρίζων: Δημοσθένης ἐν τῷ ὑπὲρ Κτησιφῶντος. οἱ μὲν ὡς τοῦ τελοῦντος νεβρίδα ἐνημμένου ἢ καὶ τοὺς τελουμένους διαζωννύντος νεβρίσιν, οἱ δὲ ἐπὶ τοῦ νεβροὺς διασπᾶν κατά τινα ἄρρητον λόγον. ἔστι δὲ ὁ νεβρισμὸς καὶ παρὰ Ἀριγνώτῃ ἐν τῷ περὶ τῶν τελετῶν.

Indossando una pelle di cerbiatto (per le feste di Dioniso): Demostene nell’opera a favore di Ctesifonte. Alcuni, come del novizio coperto di una pelle di cerbiatto o anche di chi copre gli iniziati di pelle di cerbiatto; altri, a proposito dello sbranare dei cerbiatti secondo una tradizione misteriosa; ma si trova il rivestimento con pelle di cerbiatto (νεβρισμὸς) anche presso Arignote nell’opera riguardante i Riti.

Petrus Pischedda trad.

Scholia in Plat. (sch. vet.): Dialogue R, 600b, l. 11 :

Θεανώ, ἐξ ἧς παῖδες Τηλαύγης ὁ σχολαρχήσας μετ’ αὐτὸν καὶ Δάμων ἢ ὥς τινες Μνήσαρχος, θυγάτηρ δὲ Μυῖα, ἢ ὥς τινες Ἀριγνώτη.

Teano, dalla quale i figli Telauge che fu capo scuola dopo di lui (Pitagora), Damo, o come alcuni Mnesarco, la figlia Myia, o come alcuni Arignote.

Petrus Pischedda trad.

Suda, s.v.

Θεανώ, Κρῆσσα, φιλόσοφος, θυγάτηρ μὲν Πυθώνακτος, γαμετὴ δὲ τοῦ μεγάλου Πυθαγόρου, ἐξ οὗ ἔσχε Τηλαύγην καὶ Μνήσαρχον καὶ Μυῖαν καὶ Ἀριγνώτην.

Teano, cretese, filosofa, figlia di Pitonatte, moglie del grande Pitagora, da cui ebbe Telauge, Mnesarco, Myia e Arignote.

Petrus Pischedda trad.

Suda, s.v. Πυθαγόρας.

γαμετὴν δ’ ἐποιήσατο Θεανώ, τὴν Βροτίνου τοῦ Κροτωνιάτου θυγατέρα· ἐξ ἧς καὶ παῖδες αὐτῷ ἐγένοντο δύο, Τηλαύγης καὶ Δάμων ἢ ὥς τινες Μνήσαρχος. κατὰ δέ τινας καὶ θυγάτηρ, Μυῖα ὄνομα, κατὰ δὲ ἄλλους καὶ Ἀριγνώτη.

Prese in sposa Teano, figlia di Brotino di Crotone, dalla quale ebbe due figli: Telauge e Damo o come alcuni Mnesarco. Secondo alcuni anche una figlia, di nome Myia, secondo altri anche Arignote.

Petrus Pischedda trad.

Porph., Vita Pythag. 4 :

ἄλλοι δ’ ἐκ Θεανοῦς τῆς Πυθώνακτος τὸ γένος Κρήσσης υἱὸν Τηλαύγη Πυθαγόρου ἀναγράφουσι καὶ θυγατέρα Μυῖαν, οἳ δὲ καὶ Ἀριγνώτην· ὧν καὶ συγγράμματα Πυθαγόρεια σῴζεσθαι.

Alcuni scrivono che da Teano, figlia di Pitonatte di origine cretese, e da Pitagora nacque un figlio, Telauge e una figlia, Myia; altri, anche Arignote. Di questi si conservano anche gli scritti pitagorici.

Petrus Pischedda trad.

A r i s t o d a m a (Ἀριστοδάμα) di Smirne

Poetessa epica della fine del 3° sec., specializzata nell’epopea storica.

Come altri autori o musicisti dell’epocaa, lei girò per la Grecia, per leggere pubblicamente le sue opere.

Testimonia:

Syll. 522 = IG IX,2, 62 : Décret honorifique, Lamia, 218-217 av. J.-C

τῶν Αἰτωλῶν·
στραταγέοντος Ἁγήτα Καλλ{λ}ιπολίτα· ἀγαθᾶι τύχαι· ἔδοξε [τᾶι πόλει]
τῶν Λαμιέων· v ἐπειδὴ Ἀριστο[δ]άμα Ἀμύντα Ζμυρναία ἀπ’ Ἰω[νίας]
ποιήτρια ἐπ[έ]ω[μ] πα[ρα]γ[ε]νομ[έ]να ἐν τὰμ πόλιν πλείονας ἐ[πιδείξεις]
ἐποιή[σ]ατο τῶν ἰδίωμ ποιημάτων, v ἐν οἷς περί τε τοῦ ἔθνεο[ς]
τῶν Αἰτωλῶ[μ καὶ τ]ῶμ προγόνω[ν] τοῦ δάμου ἀξίως ἐπεμνάσθη, με[τὰ]
πάσας προθυμ[ίας] τὰν ἀπόδεξιμ ποιουμένα, v ε[ἶ]μ[ε]ν αὐτὰμ πρό[ξενον]
τᾶς πόλιος καὶ εὐεργέτιν, δεδόσθαι δ’ αὐτᾶ[ι κ]αὶ πολιτείαν καὶ γᾶς κα[ὶ οἰκίας]
ἔγκτησιν καὶ ἐπ[ι]νομίαν καὶ ἀσυλίαν καὶ ἀσφάλειαν κατὰ γᾶν καὶ κατὰ θ[άλασσαν]
πολέμου καὶ εἰρά[νας καὶ] α[ὐ]τᾶι καὶ ἐκγόνοις αὐτᾶς καὶ χρ[ή]μασιν ἐν τὸν ἅπ[αντα]
χρόνον καὶ ὅσα τοῖς ἄλλοις προξένοις καὶ εὐεργέταις δίδοται πάντα· v ὑ[παρ]-
χέτω δὲ καὶ [∙∙∙∙]νει τῶι ἀδελφεῶι αὐτᾶς καὶ ἐκγόνοις αὐτοῦ προξενί[α]
πολιτεία [ἀσυλί?]α. ἀρχόντων [Πύ?]θωνος, Νέωνος, Ἀντιγένεος, στρα[ταγέ]-
οντος Ἐπι[γένε?]ος, ἱππα[αρχέο]ντος Κύλου· ἔγγυος τᾶς προξε[νίας]
Πύ[θω]ν? [Ἀθ]ανα̣ίου?

(Decreto) degli Etoli.

Essendo stratego Ageta, figlio di Callipolita. Con buona fortuna. Piacque alla città di Lamia, poiché Aristodama, figlia di Aminta, di Smirne, nella Ionia, poetessa epica, giunta nella nostra città, diede molti saggi delle sue opere, nelle quali ha fatto degnamente menzione del popolo degli Etoli e dei suoi antenati attraverso una presentazione del tutto zelante, così da essere ospite e benefattrice della città, di dare a lei il diritto di cittadinanza, il diritto di acquisto di un terreno e di una casa, il diritto di cibo, il diritto d’immunità, la sicurezza per terra e per mare, in tempo di pace e di guerra ; tutto ciò che si concede agi ospiti e ai benefattori si concede a lei, ai suoi discendenti, ai beni in ogni tempo,,, al suo fratello e ai discendenti di questi l’ospitalità, il diritto di cittadinanza, il diritto d’immunità. Essendo arconti Pitone, Neone, Antigene; Epigene stratego; Cilone ipparco…

Petrus Pischedda trad.

Aristomaca (Ἀριστομάχη)  di Eritre

Poetessa epica itinerante (200 a.C.). Riportò due vittorie  ai Giochi Istmici e consacrò nel tesoro di Sicione un libro d’oro, probabilmente scritto a caratteri d’oro.

Testimonia

1) Plut. Symp. 5, 2, 10 = 675a :

ἐκεῖ τοίνυν εὑρήσετε γεγραμμένον, ὡς ἐν τῷ Σικυωνίων θησαυρῷ χρυσοῦν ἀνέκειτο βιβλίον Ἀριστομάχης ἀνάθημα τῆς Ἐρυθραίας ἐπικῷ … ποιήματι δὶς Ἴσθμια νενικηκυίας.

Là troverete scritto, come è stato consacrato nel tesoro di Sicione, il libro d’oro dedicato da Aristomaca di Eritre,  due volte vincitrice ai Giochi Istmici  per la poesia epica.

Petrus Pischedda trad.

Astianassa (Ἀστυάνασσα)

Figura mitica, ritenuta figlia di Museo e serva (schiava) di Elena, la prima autrice di scritti sulle posizioni erotiche secondo Esichio e la Suda, che ispireranno più tardi Fileni ed Elefantide.

Testimonia

Suda, s.v. Ἀστυάνασσα, Ἑλένης τῆς Μενελάου θεράπαινα· ἥτις πρώτη τὰς ἐν τῇ συνουσίᾳ κατακλίσεις εὗρε καὶ ἔγραψε περὶ σχημάτων συνουσιαστικῶν· ἣν ὕστερον παρεζήλωσαν Φιλαινὶς καὶ Ἐλεφαντίνη, αἱ τὰ τοιαῦτα ἐξορχησάμεναι ἀσελγήματα.

Astianassa, serva (schiava) di Elena, moglie di Menelao, per prima scoprì le posizioni nell’unione sessuale e scrisse sui metodi afrodisiaci; la emularono poi Fileni ed Elefantide, le quali divulgarono siffatte scostumatezze.

Petrus Pischedda trad.

Hesych., s.v. Ἀστυάνασσα· Ἑλένης θεράπαινα ἥτις πρώτη ἐξεῦρεν Ἀφροδίτην καὶ ἀκόλαστα σχήματα.

Astianassa, serva (schiava) di Elena, per prima scoprì Afrodite e i metodi dissoluti.

Petrus Pischedda trad.

Photius, Bibl. p. 149a, 28, ed. Bekker :

Περὶ τοῦ κεστοῦ ἱμάντος ὡς λάβοι μὲν αὐτὸν Ἥρα παρὰ Ἀφροδίτης, δοίη δ’ Ἑλένῃ, κλέψοι δ’ αὐτὸν ἡ Ἑλένης θεράπαινα Ἀστυάνασσα, ἀφέλοι δ’ αὐτὸν ἐξ αὐτῆς πάλιν Ἀφροδίτη.

A proposito della cintura, (si dice) che Era l’avrebbe ricevuta da Afrodite, che (questa l’avrebbe data a Elena, che la serva (schiava) di Elena, Astianassa, l’avrebbe rubata e di nuovo Afrodite gliela avrebbe sottratta.

Petrus Pischedda trad.

Attide (Ἀτθίς) di Lesbo

Poetessa lirica, del circolo di Saffo.

Testimonia

Suda, s.v. Σαπφώ :ἑταῖραι δὲ αὐτῆς καὶ φίλαι γεγόνασι τρεῖς, Ἀτθίς, Τελεσίππα, Μεγάρα· πρὸς ἃς καὶ διαβολὴν ἔσχεν αἰσχρᾶς φιλίας. μαθήτριαι δὲ αὐτῆς Ἀναγόρα Μιλησία, Γογγύλα Κολοφωνία, Εὐνείκα Σαλαμινία.

Saffo: sue etere e amiche sono state tre, Attide, Telesippa e Megara, per le quali ebbe anche l’accusa di una disonorante amicizia. Sue discepole: Anagora di Mileto, Gongila di Colofone ed Eunica di Salamina.

Petrus Pischedda trad.

Boiò (Βοιώ) di Delfi

Poetessa greca antica, contemporanea di Femonoe.

Testimonia:

Paus. 10, 5, 7-8 :

Βοιὼ δὲ ἐπιχωρία γυνὴ ποιήσασα ὕμνον Δελφοῖς ἔφη κατασκευάσασθαι τὸ μαντεῖον τῷ θεῷ τοὺς ἀφικομένους ἐξ Ὑπερβορέων τούς τε ἄλλους καὶ Ὠλῆνα· τοῦτον δὲ καὶ μαντεύσασθαι πρῶτον καὶ ᾄσαι πρῶτον τὸ ἑξάμετρον. πεποίηκε δὲ ἡ Βοιὼ τοιάδε·
ἔνθα τοι εὔμνηστον χρηστήριον ἐκτελέσαντο
παῖδες Ὑπερβορέων Παγασὸς καὶ δῖος Ἀγυιεύς.
ἐπαριθμοῦσα δὲ καὶ ἄλλους τῶν Ὑπερβορέων, ἐπὶ τελευτῇ τοῦ ὕμνου τὸν Ὠλῆνα ὠνόμασεν·
Ὠλήν θ’, ὃς γένετο πρῶτος Φοίβοιο προφάτας,
πρῶτος δ’ ἀρχαίων ἐπέων τεκτάνατ’ ἀοιδάν.

Boiò, una donna del paese che ha composto un inno per i Delfici, diceva che l’oracolo fu stabilito per il dio da coloro che provenivano dagli Iperborei, tra gli altri anche Oleno; questi per primo profetò e cantò per primo l’esametro. Boiò ha composto siffatti (versi):

Allora i figli degli Iperborei Pegaso e il divino Apollo soddisfecero il memore oracolo.
Dopo aver noverato anche altri tra gli Iperborei, alla fine dell’inno citò Oleno;
Oleno, il quale fu vate di Febo,
per primo creò il canto di antichi poemi.

Petrus Pischedda trad.

2) Clem. Alex., Strom., 1, 132, 3 :

ἤδη δὲ καὶ παρ’ Ἕλλησι χρησμολόγοι συχνοὶ γεγονέναι φέρονται, ὡς … Ἱππώ τε ἡ Χείρωνος καὶ Βοιὼ καὶ Μαντὼ καὶ τῶν Σιβυλλῶν τὸ πλῆθος …

Già presso i Greci – si dice – ci sono stati molti interpreti di oracoli, come…Ippo, figlia di Chirone, Boiò, Manto e la moltitudine delle sibille…

Petrus Pischedda trad.

3) Suda, s.v. Παλαίφατος, Ἀθήνησιν ἐποποιός, υἱὸς Ἀκταίου καὶ Βοιοῦς, οἱ δὲ Ἰοκλέους φασὶ καὶ Μετανείρας· οἱ δὲ Ἑρμοῦ. γέγονε δὲ κατὰ μέν τινας μετὰ Φημονόην, κατὰ δὲ ἄλλους καὶ πρὸ αὐτῆς. ἔγραψε δὲ Κοσμοποιΐαν εἰς ἔπη εʹ, Ἀπόλλωνος καὶ Ἀρτέμιδος γονάς, ἔπη γʹ, Ἀφροδίτης καὶ Ἔρωτος λόγους καὶ φωνὰς ἔπη εʹ, Ἀθηνᾶς ἔριν καὶ Ποσειδῶνος ἔπηαʹ, Λητοῦς πλόκαμον.

Palefato, poeta epico in Atene, figlio di Atteo e di Boiò; alcuni dicono di Iocleo e di Metanira, altri di Ermes. Secondo alcuni è nato dopo Femonoe, secondo altri prima. Scrisse la creazione del mondo in versi; la nascita di Apollo e di Artemide, in versi; i discorsi e le parole di Afrodite e di Eros in versi; la contesa di Atena e Poseidone in versi; la chioma di Latona.

Petrus Pischedda trad.

4) Athénée, 9, 393e = 49 Kaibel :

Βοῖος δ’ ἐν Ὀρνιθογονίᾳ ἢ Βοιώ, ὥς φησι Φιλόχορος.

Boios, nell’ Ὀρνιθογονίᾳ (generazione di uccelli),  o Boiò, come dice Filocoro.

Petrus Pischedda trad.

5) Ant. Lib., III, 7 et 11c :

[Ἱστορεῖ Βοῖος Ὀρνιθογονίᾳ.]

Boios descrive nell’ Ὀρνιθογονίᾳ (generazione di uccelli).

6) Plin., H. N. 10, 7 :

Phemonoe, Apollinis dicta filia, dentes esse ei prodidit, mutae alias carentique lingua, eandem aquilarum nigerrimam, prominentiore cauda; consensit et Boe<us>.

Femonoe, detta figlia di Apollo, scrisse che essa ha i denti, d’altra parte è muta e senza lingua, la più nera fra le aquile e ha la coda più lunga. Lo ha confermato anche Beo (Boiò, Boios).

Petrus Pischedda trad.

7) Plin., H. N. 1, 10c :

Boetho qui ὀρνιθογονίαν.

Boetho, che (ha scritto) una Ὀρνιθογονίᾳ (generazione di uccelli).

Petrus Pischedda trad.

___

Giulia Balbilla (Ἰουλία Βάλβιλλα)

Autrice di 5 epigrammi in distici elegiaci e in dialetto eolico, a imitazione di Saffo, incisi sul Colosso di Memnone, in occasione del viaggio di Adriano in Egitto.

Fragmenta:

In Memnonis crure sinistro (C. I. 4725 coll. Add. III p. 1201 sq.) no 28 :
Ἰουλίας Βαλβίλλης,
ὅτε ἤκουσε τοῦ Μέμνονος
ὁ σεβαστὸς Ἀδριανός.
Μέμνονα πυνθανόμαν Αἰγύπτιον, ἀλίω αὔγαι
αἰθόμενον, φώνην Θηβαίκω ‘πὺ λίθω·
Ἀδρίανον δ’ ἐςίδων, τὸν παμβασίληα πρὶν αὐγὰς
ἀελίω χαίρην εἶπέ [Ϝ]οι ὠς δύνοτον·
Τίταν δ’ ὄττ’ ἐλάων λεύκοισι δι’ αἴθερος ἴπποις
ἐ]ν σκίαι ὠράων δεύτερον ἦχε μέτρον,
ὠς χάλκοιο τυπέντος ἴη Μέμνων πάλιν αὔδαν
ὀξύτονον· χαίρων καὶ τρίτον ἆχον ἴη.
κοίρανος Ἀδρίανος χ[ήρ]αις δ’ ἀσπάσσατο καὖτος
Μέμνονα. κἀ[πιθέμαν] καλλ[ιλό]γοισι πόνοις
γρόππατα σαμαίνο[ν]τά τ’ ὄσ’ εὔιδε κὤσσ’ ἐσάκουσε·
δᾶλον παῖσι δ’ ἔγε[ν]τ’ ὤς [Ϝ]ε φίλ[ε]ισι θέοι.
Di Giulia Balbilla:
quando l’imperatore Adriano
udì Memnone.
Venivo a sapere che l’egizio Memnone, scaldato
da un raggio di sole, fa sentire la voce dalla pietra tebana.
Visto Adriano, re assoluto, prima dei raggi
del sole, lo salutò, come poteva.
Ma quando Titano, lanciandosi nell’aria con i bianchi cavalli,
aveva in ombra la seconda misura delle ore,
come di un bronzo percosso, Memnone emetteva di nuovo un suono acuto; salutando, emetteva ancora un terzo suono.
L’imperatore Adriano, al contempo, salutò anche lui di buon grado Memnone. Con bella fatica incisi
le lettere che mostrano quanto egli vide e sentì.
È chiaro a tutti che gli dei lo amano.

Petrus Pischedda trad.

2a) In Memnonis crure sinistro (C. I. 4731 coll. Add. III p. 1203) no 29a :

Ὅτε σὺν τῆι Σεβαστῆι Σαβείνηι

ἐγενόμην παρὰ τῶι Μέμνονι.

Αὔως καὶ γεράρω, Μέμνον, πάι Τιθώνοιο,

Θηβάας θάσσων ἄντα Δίος πόλιος,

ἢ Ἀμένωθ, βασίλευ Αἰγύπτιε, τὼς ἐνέποισιν

ἴρηες μύθων τῶν παλάων ἴδριες.

Quando mi trovai presso Memnone

con l’Augusta Sabina.

Anch’io ti venero, o Memnone, figlio dell’Aurora e di Titone,

assiso davanti a Tebe, città di Zeus,

o Amenoth, re d’Egitto, come dicono

sacerdoti esperti di antichi miti.

Petrus Pischedda trad.

2b) In Memnonis crure sinistro (C. I. 4730 coll. Add. III p. 1202 sq.) no 29b :

χαῖρε, καὶ αὐδάσαις πρόφρων ἀσπάσ̣δ̣ε[ο κ]αὔτ[αν]

τὰν σέμναν ἄλοχον κοιράνω Ἀδριάνω.

γλῶσσαν μέν τοι τμᾶξε [κ]αὶ ὤατα βάρβαρο̣ς̣ ἄνηρ,

Καμβύσαις ἄθεος· τῶ ῥα λύγρῳ θαν̣άτῳ

δῶκέν τοι ποίναν τὤτωι ἅκ[ρῳ] ἄορι πλάγεις

τῷ νήλας Ἆπιν κάκτανε τὸν θέϊον.

ἄλλ’ ἔγω οὐ δοκίμωμι σέθεν τό [γε θῆον ὄλεσθαι,

ψύχαν δ' ἀθανάταν, ἄ[φθιτε], σῶ[σδες ἄι.

εὐσέβεες γὰρ ἔμοι γένεται σέ[πτας ἀπὸ ῥίσδας

Βάλβιλλός τε σόφος κἈντίοχος [προπάτωρ·

Βάλβιλλος γένετ' ἐκ μᾶτρος βασιλήιδος Ἄκ[μας,

τῶ πάτερος δὲ πάτηρ Ἀντίοχος βασίλευς·

κήνων ἐκ γενέας κἄγω λόχον αἶμα τὸ κᾶλον,

Βαλβίλλας δ' ἔμεθεν γρόπτα τόδ' εὐσέβ[εος.

Salve, e mentre parli accogli benigno questa

nobile sposa dell’imperatore Adriano.

Un barbaro ti tagliò la lingua e le orecchie,

l’empio Cambise; ma per la deplorevole morte

egli pagò certamente il fio, colpito dalla stessa aguzza spada

con la quale spietato uccise il divino Api.

Ma io non penso che la tua divina statua perirà,

e tu, o Eterno, preserva per sempre la mia anima immortale.

Infatti di stirpe veneranda sono i miei pii (antenati),

il saggio Balbillo e il proavo Antioco:

Balbillo nacque da madre regale, Akme,

e il suo nonno paterno era il re Antioco;

dalla loro stirpe anch’io ricevetti il nobile sangue.

Questa iscrizione è mia, la pia Balbilla.

Petrus Pischedda trad.

3) In statua Memnonis (CIG III 4729 = SEG 8, 717 = BERNAND - BERNAND 1960, 93- 96, nr. 30)

1 ὅτε τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ οὐκ ἀ-

κούσαμεν τοῦ Μέμνονος.

χθίσδον μέν Μέμνων σίγαις ἀπε[δέξατ’ ἀκ]οίτα[ν](?),

ὠς πάλιν ἀ κάλα τυῖδε Σάβιννα μ̣ό[λοι].

5 τέ̣ρπει γάρ σ’ ἐράτα μόρφα βασιλήϊδος ἄμ̣μας,

ἐλθοίσαι δ’ [α]ὔ̣ται θήϊον ἄ̣χον ἴη,

μὴ καί τοι βασίλευς κοτέ̣σῃ, τό νυ δᾶρον ἀτά[ρβης]

τὰν σέμναν κατέ̣χ̣ες κουριδίαν ἄλοχον.

κὠ Μέμνων τρέσσαις μεγάλω μένος Ἀδρι[άνοιο]

10 ἐξαπίνας αὔδασ’, ἀ δ’ ὀΐοισ’ ἐχάρη.

1   Quando il primo giorno non

udimmo Memnone.

Ieri Memnone accolse lo sposo in silenzio,

affinché la bella Sabina ritornasse qui.

5   Infatti l’aspetto piacevole della mia regina ti diletta,

ma emetti per lei, non appena giunta, un suono divino,

affinché l’imperatore non si irriti con te, mentre tu, impassibile,

per lungo tempo t’intrattenevi con l’augusta legittima sposa.

E Memnone, temendo l’ira del grande Adriano,

10 all’improvviso parlò ed ella, a sentirlo, si compiacque.

Petrus Pischedda trad.

4) In Memnonis pede sinistro (C. I. 4727 coll. Add. III p. 1202) no 31 :

Ἔκλυον αὐδάσαντος ἐγὼ ‘πὺ λίθω Βάλβιλλα

φώνας τᾶς θείας Μέμνονος ἢ Φαμένωθ·

ἦλθον ὔμοι δ’ ἐράται βασιλήιδι τυῖδε Σαβίνναι,

ὤρας δὲ πρώτας ἄλιος ἦχε δρόμος,

κοιράνω Ἀδριάνω πέμπτωι δεκότωι δ’ ἐνιαύτωι,

φῶτ]α δ’ ἔχεσκεν Ἄθυρ εἴκοσι καὶ πέσυρα·

εἰκόστωι πέμπτωι δ’ ἄματι μῆνος Ἄθυρ.

Io, Balbilla, ascoltavo dalla pietra parlante

la voce divina di Memnone o Phamenoth.

Venni qui con Sabina, imperatrice amabile.

Il sole cominciava la corsa della prima ora,

il quindicesimo anno dell’imperatore Adriano,

Athyr era al ventiquattresimo giorno;

Il venticinquesimo giorno del mese di Athyr.

Petrus Pischedda trad.

Cecilia Trebulla (Καικιλία Τρεβοῦλλα)

Dama romana, autrice di tre poemi in versi giambici incisi sul Colosso di Memnone.

Fragmenta

  1. Colosse de Memnon no 92 (SEG 20.690):

Τρεβούλλης.

τῆς ἱερᾶς ἀκούουσα φωνῆς Μέμνονος,
ἐπόθουν σε, μῆτερ, καὶ ἐξακούειν εὐχόμην.

Di Tribulla.

Udendo la sacra voce di Memnone,

sentivo la tua mancanza, o madre, e pregavo che (anche) tu la udissi.

Petrus Pischedda trad.

2) Colosse de Memnon no 93 (SEG 20.690) ; cf. Anth. Gr. App. Epigr. dedic. 184:

Καικιλία Τρεβοῦλλα

δεύτερον ἀκούσασα

Μέμνονος.

Αὐδῆς τὸ πρόσθεν μοῦνον ἐξακούσαντας
νῦν ὡς συνήθεις καὶ φίλους ἠσπάζετο
Μέμνων ὁ παῖς Ἠοῦς τε καὶ Τιθωνοῖο.
Αἴσθησιν ἆρα τῷ λίθῳ καὶ φθέγματα
ἡ φύσις ἔδωκε δημιουργὸς τῶν ὅλων;

Cecilia Trebulla,

dopo aver sentito per la seconda volta

Memnone.

Sentita in passato soltanto la voce,

ora come familiari e amici ci salutava

Memnone, figlio dell’Aurora e di Titone.

Forse che la natura, artefice di tutte le cose,

diede alla pietra percezione e voce?

Petrus Pischedda trad.

3) Colosse de Memnon no 94 (SEG 20.690) ; cf. Anth. Gr. App. Epigr. dedic. 185:

Καικιλία Τρεβοῦλλα

ἔγραψα ἀκούσασα τοῦδε Μέμνονος.

Ἔθραυσε Καμβύσης με τόνδε τὸν λίθον,
βασιλέως ἑῴου εἰκόν’ ἐκμεμαγμένον.
Φωνὴ δ’ ὀδυρμὸς ἦν πάλαι μοι, Μέμνονος
τὰ πάθη γοῶσα, ἣν ἀφεῖλε Καμβύσης.
Ἄναρθρα δὴ νῦν κἀσαφῆ τὰ φθέγματα
ὀλοφύρομαι τῆς πρόσθε λείψανον τύχης.

Io, Cecilia Trebulla,

scrissi dopo aver sentito questo Memnone.

Cambise mi spezzò questa pietra,

modellata quale icona di un re orientale.

Precedentemente sentivo una voce come lamento,

che deplorava i patimenti di Memnone,

e che Cambise mi tolse.

Ora i suoni sono inarticolati e indistinti;

piango per i resti della mia sorte d’un tempo.

Petrus Pischedda trad.

Dionisia (Διονυσία)

Autrice di un breve epigramma (un trimetro giambico) inciso sul Colosso di Memnone. Evidentemente faceva parte dei circoli culturali romani, come Balbilla e Cecilia Trebulla.

Fragmentum

  1. Colosse de Memnon no 66:

Διονυσίας

τὸ | προσκύνημα· πολλά|κις δ’ ἀκούσεται.

Atto di venerazione di Dionisia: spesso ascolterà (cioè “la voce di Memnone”).

Petrus Pischedda trad.

Callistrata (Καλλιστράτη) di Lesbo

L’origine fa supporre che si tratti di una poetessa autrice di opere erotiche e ciò lo vediamo subito dalla seguente testimonianza.

Testimonia

1) Athen., 5, 220 = 63 Kaibel :

… Σωκράτης ὁ μετὰ τῶν Ἀσπασίας αὐλητρίδων ἐπὶ τῶν ἐργαστηρίων συνδιατρίβων καὶ Πίστωνι τῷ θωρακοποιῷ διαλεγόμενος καὶ Θεοδότην διδάσκων τὴν ἑταίραν ὡς δεῖ τοὺς ἐραστὰς παλεύειν, ὡς Ξενοφῶν παρίστησιν ἐν δευτέρῳ Ἀπομνημονευμάτων. τοιαῦτα γὰρ ποιεῖ αὐτὸν παραγγέλματα τῇ Θεοδότῃ λέγοντα, ἃ οὔτε Νικὼ ἡ Σαμία ἢ Καλλιστράτη ἡ Λεσβία ἢ Φιλαινὶς ἡ Λευκαδία, ἀλλ’ οὐδὲ ὁ Ἀθηναῖος Πυθόνικος συνεωράκασι πόθων θέλγητρα.

Socrate, che passava il tempo con le suonatrici di flauto di Aspasia nei lupanari, discuteva con Pistone, fabbricante di corazze e insegnava alla etera Teodota come bisogna sedurre gli amanti, come dice Senofonte nel II libro dei Memorabilia. Infatti lo rappresenta mentre egli dà queste istruzioni a Teodata, che né Nico di Samo, né Callistrata di Lesbo o Filenide di Laucade, ma neppure Pitonico di Atene hanno espresso col desiderio di allettamenti.

Petrus Pischedda trad.

Carissena (Χαριξένη)

Poetessa, donna di mondo, dedita a comporre versi per diletto e per seduzione. Di lei fa menzione la Suda, che la definisce meretrice fatua e stolta: “Charixene Meretrix hec fuit fatua, et stulta”. I suoi versi sono menzionati anche da Aristofane. La testimonianza di Eustachio, che parla di donne sagge e poetesse, scarterebbe però l’idea che Carissena fosse una cortigiana.

Testimonia

A- Eust., Comm. ad Hom. Iliad. Β 711 = vol. 1, p. 509, ll. 18-21 :

ὅτι δὲ καὶ γυναῖκες ἦσαν οὐ μόνον ἄλλως σοφαί, ἀλλὰ καὶ μελοποιοί, οὐ μόνον ἐκ τῆς ῥηθείσης Πραξίλλης δῆλον, ἀλλὰ καὶ Σαπφοῦς καὶ Κορίννης καὶ Ἠρίννης. ἦν δὲ ποιήτρια κρουμάτων καὶ Χαριξένη, ὅθεν παροιμία παρὰ τῷ Κωμικῷ ἐν Ἐκκλησιαζούσαις· «queste sono cose  dei tempi di Carissenaτἀπὶ Χαριξένης τάδ’ ἐστίν».

D’altronde, che ci siano state donne non solo sagge, ma anche poetesse, è evidente non solo dalla citata Prassilla, ma anche da Saffo, Corinna ed Erinna. Anche Carissena era una autrice di melodie, donde il proverbio citato dal Comico (Aristofane) nelle Ecclesiazuse (le donne al Parlamento): «queste sono cose dei tempi di Carissena».

Petrus Pischedda trad.

1. Hsch., s.v. ἐπὶ Χαριξένης· ἐπὶ μωρίαις ἡ Χαριξένη διεβεβόητο, ἀρχαία οὖσα· ἔνιοι δὲ καὶ ποιήτριαν αὐτὴν ἐρωτικῶν λέγουσιν. Ἔστι δὲ καὶ παροιμία οἷα τὰ ἐπὶ Χαριξένης (Ar. Eccl. 943)

Ai tempi di Carissena.

Carissena era rinomata per le stupidaggini, poiché era antiquata. Secondo alcuni era anche autrice di componimenti erotici. C’è anche il proverbio: “Come ai tempi di Carissena”.

Petrus Pischedda trad.

2) Suda, s.v. Χαριξένη: εὐήθης καὶ μωρὰ ἡ Χαριξένη, ἑταίρα. Ἀριστοφάνης· οὐ γὰρ τἀπὶ Χαριξένης τάδε γ’ ἐστί.

Carissena: Carissena era stolta e fatua, una cortigiana. Aristofane: “Queste cose infatti non sono dei tempi di Carissena”.

Petrus Pischedda trad.

3) Etym. Magnum 367, 22 :

‘Ἐπὶ χαριξένησ’: Αὐλητρὶς ἡ Χαριξένη ἀρχαία, καὶ ποιήτρια κρουμάτων· οἱ δὲ, μελοποιόν.

Ai tempi di Carissena: Carissena è una antica suonatrice di flauto e un’autrice di melodie; secondo alcuni è poetessa lirica.

Petrus Pischedda trad.

4) Ar., Ass. 943.

Schol. vet. ad loc. : τὰ ‘πὶ Χαριξένης : Εὐήθης καὶ μωρὰ ἡ Χαριξένη.

Ai tempi di Carissena: Carissena era stolta e fatua.

Petrus Pischedda trad.

5) Cratinos,  Ulysse fr. 9 Meineke = 146 Kock :

Οὐκ ἰδίᾳ τάδ’ οὐκετὸν θοι τἀπὶ Χαριξένης.

Non queste cose in particolare, non essendo ai tempi di Carissena.

Petrus Pischedda trad.

6) Théopompe, Sirènes fr. 2 Meineke = 50 Kock :

Αὐλεῖ γὰρ σαπρὰ

αὕτη γε κρούμαθ’ οἷα τἀπὶ Χαριξένης.

Infatti lei suona col flauto vecchi pezzi marci

come quelli del tempo di Carissena.

Petrus Pischedda trad.

7) Appendix proverbiorum : Centuria 2, section 82 :

Ἐπὶ Χαριξένης: οἱ μὲν αὐτὴν ἐπὶ μωρίᾳ διαβεβλῆσθαί φασι, ἔνιοι δὲ ποιήτριαν ἐρωτικὴν λέγουσιν.
Ἔστιν οὖν παροιμιῶδες Ἐπὶ Χαριξένης.

Ai tempi di Carissena: alcuni dicono che essa è stata accusata di follia; altri dicono che era una poetessa erotica. C’è dunque il proverbio: “del tempo di Carissena”.

Petrus Pischedda trad.